நெஞ்சு விரும்புதில்லையே....

பஞ்சு தலையணைகளை நெஞ்சு விரும்புதில்லையே,

வாழ வழி இல்லா மக்கள் இங்கு,

நாற்றம் வீசும் நடைபாதைகளை

வழி மறித்து வாழ்க்கை நடத்துகையிலே.No comments:

Post a Comment