சபதம் நிறைவேறியது !!

"என்னை எரித்த உன்னை சும்மா விட மாட்டேன்,

உன் மகனை வைத்தே உன்னை எரிப்பேன் இது என் மீது சத்தியம்!!...";

-சபதம் நிறைவேறியது என்று

புன்னகைக்கிறது 'புகையிலை',

கல்லரை ஓரமாய் கரும் புகை வீசி...No comments:

Post a Comment