குங்குமம்

தினம் தினம் யுத்தம் ,

தேகம் எங்கும் இரத்தம் ,

ஒரு நாள் உன் நெற்றியில் இடம் பிடிக்க

ஒவ்வொரு பிடி குங்குமமும் தினம் தமக்குள் போரிட்டு

இரத்தம் சிந்திச் சிந்தி சிவந்ததுவோ???

அத்தனைச் சிறிய சிமிழிக்குள், எத்தனை ஆசையுடன் காத்திருக்கும்

உன் விரலின் வரவை எண்ணி...


No comments:

Post a Comment