இறகினும் மெல்லிய:

இணைவதற்காகவே இடைவெளிகளுடன்,
கை விரல்கள் -
உன் வெட்கம் மறைக்கும் திரைகள்.

‘யோகா’ பயிற்சி செய்தனவோ என்னவோ நானறியேன்,
உடல் முழுதும் வளைத்து சாகசம் புரிந்து,
உன் விரல்களிலும் கைகளிலும் இடம் பிடித்தன மோதிரமும் வளையளும்.

மயில்,
தோகை விரிப்பது போல்,
தானும் தோகை விரித்தாடும் மாட புறாவின்
சிறகில் இருந்து உதிர்ந்த,
இறகினும் மெல்லிய
உன் விரல் பிடித்த படி,கண்ணாடித் தொட்டிக்குள் முத்தமிடும் வண்ண மீன்களை
கண்டு கழிக்கும் நொடியினை எண்ணியே
நாட்களை கழிக்கின்றேன்.


No comments:

Post a Comment