பார்த்து நிற்கிறேன்

விண்மீன்கள் ஒவ்வொன்றையும் விடிய விடிய பார்த்து நிற்கிறேன்,

ஒரு முறையேனும் உன் விழிகள்

அவற்றை கடந்துச் சென்றிருக்காதா என்ற நம்பிக்கையில் !


No comments:

Post a Comment